Friedrich Adrian von Limburg Stirum – holenderski arystokrata panem na Pilchowicach

Od 1727 do 1837 roku przez 110 lat Pilchowice były własnością rodziny hrabiów Wengerskich. Na początku XIX w. ród popadł w tarapaty finansowe i ostatecznie w 1837 roku sprzedał Pilchowice. Kupił je Friedrich Adrian  von Limburg Stirum.

Friedrich von Limburg Stirum

Hrabia Friedrich Adrian von Limburg Stirum urodził się w 1804 roku w Pembroke w Walii jako syn pochodzącego z Holandii Grafa Friedricha Wilhelma von Limburg Stirum i Irlandki Elizabeth Richards. Co wiadomo o rodzie, z którego wywodził się właściciel Pilchowic? Jego początki sięgają X wieku, jest jednym z najstarszych arystokratycznych rodów Europy. Hrabiowie von Limburg zamieszkiwali tereny na zachód od Renu (obecne pogranicze Niemiec, Holandii i Belgii), z zamkiem Limburg nad rzeką Vesder jako siedzibą rodową. Byli oni wówczas ściśle związani licznymi koligacjami z arystokracją karolińską i innymi możnymi rodami epoki. Ród dzielący się na szereg linii bocznych wydał m.in. wielu dowódców wojskowych wsławionych w XVII wieku w walkach z Turkami czy na początku XIX stulecia w walkach o niezależność Holandii. Późniejszy właściciel Pilchowic Friedrich Adrian von Limburg Stirum wywodził się z linii ewangelickiej rodu. Był doktorem praw. Znalazł się w Berlinie jako dyplomata, członek niderlandzkiego poselstwa przy dworze pruskim. Z Prusami związał też swoje dalsze losy. W 1834 roku w Dreźnie poślubił Joannę Franciszkę Ebers pochodzącą z Berlina. W 1835 r. w Holandii urodził się ich syn Friedrich Wilhelm(1835-1912). Został on później dyplomatą i obejmował od roku 1860 różne stanowiska, kolejno na placówkach w Wiedniu, Dreźnie, Sztokholmie, Lizbonie, Watykanie, Konstantynopolu i w końcu (1876-1880) jako poseł pełnomocny w Weimarze.

Friedrich Wilhelm (1835-1912) – syn właściciela Pilchowic Friedricha Adriana Limburg Stirum.

Wróćmy jednak do jego ojca hrabiego Friedricha Adriana. W 1837 r. kupił on od hrabiów Wengerskich majorat pilchowicki. Jak czytamy w jednym z opracowań ” Nabył na Śląsku znaczne dobra i zasłynął wkrótce jako dobry organizator i gospodarz (m.in. z jego inicjatywy powstały na Śląsku pierwsze cukrownie)”.

Początkowo wydawało mi się, że mający holendersko – brytyjskie korzenie hrabia raczej nie rezydował w Pilchowicach, co najwyżej czasem odwiedzał swoje dobra. Okazuje się jednak, że to właśnie na zamku w Pilchowicach 7 listopada 1839 roku urodziła się córka hrabiego Friedricha – Anna Adolphina Mathilda Victoria. Odnalazłam jej akt chrztu w parafii ewangelickiej w Rybniku (do której terytorialnie należały Pilchowice). Wśród czterech chrzestnych Anny była hrabina von Strachwitz, madame Cifford oraz generał , polityk i przyszły premier Prus książę Adolf Hohenlohe z Koszęcina. Z okazji chrzcin małej hrabianki von Limburg  Stirum te i inne  znaczące postacie z kręgów arystokracji musiały gościć na zamku w Pilchowicach.

akt urodzenia Anny Limburg Stirum w księgach parafii ewangelickiej w Rybniku. 1839 rok.

Hrabia von Limburg Stirum był w posiadaniu Pilchowic do 1848 (lub 1847) roku. Na razie nie wiemy, jakie były rządy hrabiego w Pilchowicach, czy poczynił tu jakieś inwestycje. Odnalezione ogłoszenie świadczy w mojej ocenie, że troszczył się o mieszkańców podlegających jego zarządowi.

zabudowania pałacu w Piotrowicach obecnie

Hrabia Friedrich Adrian kupił w roku 1850 dobra ziemskie w Piotrowicach (Gross Peterwitz, obecnie powiat Środa Śląska), gdzie kolejne pokolenia rodu mieszkały do 1945r. Tam też znajduje się ich kaplica grobowa o oryginalnym, rzadko spotykanym kształcie piramidy. Spoczywa tam również dawny właściciel Pilchowic, który zmarł w 1874 roku. Potomkowie rodu von Limburg Stirum do dziś żyją na zachodzie Europy.

grobowiec rodziny Limburg Stirum w Piotrowicach- miejsce spoczynku właściciela Pilchowic

                                                                                                         Agnieszka Robok