grobowiec rodziny Limburg Stirum w Piotrowicach- miejsce spoczynku właściciela Pilchowic