Informacje Historyczne i Kulturalne z Gminy Pilchowice – 3/2019 (10)