fragment sztandaru powstańczego w którym służył Józef Grzonka – dzięki uprzejmości pana Artura Grzonki