Po lewej widoczny sklep Grzondziela na ulicy Dworcowej (dziś parking przy pawilonie handlowym)