Budynek, w którym dawniej mieściła się kaplica myśliwska. Lata 50. XXw.