duże nr 2 właściciele przed wejściem do zamku rok 1912