duże nr 3 zamek i ogrody na kolorowej widokówce wysłanej w 1920r