źródło: http://www.s1354735-90700.home-whs.pl/herbarz_MC/Rola.htm