Informacje Historyczne i Kulturalne 2019/2

okładka IHiK 2019/2