Uroczystość rodzinna przed piakarnią Bogackich -lata 80 XXw.(1)