lata międzywojenne, wilczańskie panny niosące koronę dozynkową