„O pieczeniu chleba” – wokół dożynkowej tradycji

„O pieczeniu chleba” Bernadeta Suliga

 

chciałabych wom dzisiej pedzieć o pieczyniu chleba

wtoś roz ongiś padoł że chlyb to jodło z nieba

jak go w doma matka piykli to było wdycki świynto

szło to tak- do dzisiej tyn czas dobrze pamiyntom

nieskoro kiej zorze świyciły u wrót wieczornyj pory

przikulała matka dziyżka z komory

z dwóch zydelków tron jej sporządziyła

spaśnoł przi piecu na tronie posadziyła

z żytnij monki wody i nociastka

rozczyniyła w nij zołczyna to chleba pierwiostka

przikryła biołom chaderkom plyitym łodzioła

niż poszła do łóżka klynkła wele stoła pociorek porzykała

 

za przeszły dziyń ponboczkowi podziynkowała

na drugi dziyń wczas rano jak wszyjscy w doma spali

już byjście mateczka w kuchni zastali

dwie słomionki ogrzonyj monki do dziyżki osieje

dodoł dwie gorści soli i wody doleje

kopyjściom wymiyszoł potym rynce do roboty zgodzi

tak dugo miynsi aż ciasto od rynki odchodzi

a na wiyrchu robiom się plynckyrze

trwo to tak ze trzi paciyrze

festelnie się przi tym wyrobianiu napoci

po tym ciasto prziklasko zaś dziyżka festy ogaci

ciasto w ciepłyj dziyżce już se rośnie

czas nahajcować w piekaroku drzewym po zeschłej sośnie

co jeszcze nie tak downo w lesie szumiała

zajoncom i sornikom bojki bojała

a terozki z jej smolnych szczypek na wielge gibko łogyń przeskakuje

trzasko forsko skrami sypie i wesoło hajcuje

nagrzywo cegły szamotowe z kierych jest piekarok zrobiony

jak zgore glut się wygarnie a mokrom haderkom obmyje strony

piyknie się już ciasto chlebowe wyruszało

matka posuje na stolnica monki niemało

terołzki ukulo z niego łokrongłe pecynki

i wrazi kożdy do wysypanyj monkom słomionki

na pojszczodku pympek palcym wciśnie

i żdziebeczko soli do niego wsypie

polekutku drożdże robiom swoja robota

ciasto zajś rośnie pyncznieje a matka choćby miała ochota

 

już se siednonć to musi przeca dziyżka wyszkrobać

bo przi chlebie trza czystość zachować

z ciasta wtore tam w dziyżce złostało

upiecze placki na blasze – z masłym dzieci spucujom ich niymało

trocha ciasta złostawi na nociastek do prziszłego pieczynio

z reszty uwarzi żuru- a dyć terozki je ważnoł rzecz do zrobiynio

trza ciepnonć gorść monki do piekaroka kiej się fajnie przibronoci

to piekarok jest dobry chleb może iść do pieca a łon go ozłoci

polekutku spokojnie na hercówa pecynki wysadzi

śmiatkym toplanym w wodzie je piyknie ogładzi

jedyn za drugim do pieca wandrujom

do dwóch godzin tam bydom siedzieć aż się wystosujom

jeszcze yno znak krziża nad nimi uczyni

a niedugo bydzie woniać w cołkij siyni

och pamiyntom ta woń pieczonego chleba łechtała

w nosie ślinka ciykła przichylała

nieba a tyn smak z rozrzewniyniym spominom te czasy

rodzinny dom dzieciynce lata i chleb co szło jeść bez omasty

terołzki się piecze- a matka cołko gospodarka obrzondzi

a jak mo dobroł launa to i myrptajk z płonkami sporządzi

bo po chlebie styknie hitzu i kołocz się piyknie upiecze

zajś na podzim wysuszy pieczki z owocu co wiater usiecze

na chleb w piecu matka ciyngiym dowo pozór

i nad bajtlami fest sztram trzimie dozór

niy mogom tyrać robić larma zgłobić

ani się wadzić bo by to mogło chlebiczkowi zaszkodzić

od maleńkości my tyż wiedzieli że chleb trza szanować

jakby choć kruszynka śleciała na ziym to jom ucałować

nie poczynać nowego pecynka podwiel stary nie zjedzony

a kożdy nowy bochen krzyżem pobłogosławiony

i żodyn żebrołk bez sznity chleba łod dżwiyrzi nie łodyńdzie

kaj chleb jest w takim poważaniu tam porząd byńdzie

wsopmna se tyż tukej co starka prawiyli

jak bez wojna pecynki na górze abo w pywnicy

kryli oddziylali bo nie zawsze go stykało

do wykormiynio mieli gąb dużo kierym zawdy było mało

do ciasta na chleb kartofli łosucioł a nawet trecin dosypowali

bo monki było mało a kożdymu wto zaklupoł tyż kraiczek dali

dyć i staroszek o chlebie roztomite powiastki rządziyli

kere słyszeli łod ojców a przi sercu schroniyli

o tym że 5 lutego świynci się chleb św. agaty kiery łod fojyry i pierona broni nasze chaty

jak wtoś nowo chałupa zaczyno budować to w rogu chlyb św. agaty

trza wmurować a baje w tym domu szczynście miłość i zgoda

i z daleka ominie go kożdo zło przigoda

na weselu młodo połra wito się chlebem i solą

jak i zołcnego gościa kerego chce się przijonć z honorem

chleb ma naczelne miejsce na stole wigilijnym

i ze święconkom w koszu wielkanocnym tradycyjnym

na dożynkach za dobre żniwa bochnem chleba się dziękuje

bo chleb jest nojważniejszy niech to kożdy miarkuje

joł wom tu opowiadom o tym co zom ze słyszenia

a przeca się musza wrócić do naszego pieczynio

słonko już spoziyro na wieś z wysoka

mamulka prziklynkła wedle piekaroka

wyciongo na drewniannyj łopacie pecynki rumianne obmyje je wodom

– szumne złoto-bronotne lekko popynkane jeszcze na chwila do pieca się wrócom

by wyjść na luft z piyknom blyszczoncom skórkom daleko szyroko woń chleba się niesie

piykniejszołniż inne wonności na świecie

chleb chłodzi się pomału na desce w komorze

a bajtel co się go już doczkać nie może wyrywo z kraja chrupionce

skórki i wcinoł ze smakym aż do ostrzódki

joł tyż wiym jak smakuje ciepły z masłym dziepiyro udziałanym

z kawom zbożowom na polu przi kopaniu kartofli lyjberwusztym poszmarowany

a sznita z posypanom cukrym śmietonkom co ciykła po palcach

abo z tustym ze szpyrkami co stoło w pywnicy w garcach

tak to piyrwy bywało a dzisio chleb w sklepie się kupuje

som roztomite zorty kożdy w innym gustuje

momy swojski czorny bioły z rodzynkami baniom i domowy

ze słonecznikiem sezamem pszynny żytni i razowy

a joł wom padom że żołdyn się rownać niy może

z tym chlebem co leżoł u mojij mamy na desce w komorze

życza tyż coby kożdymu zowdy chleba stykało

i byjście starali się tyż o tych co go majom za mało

Dożynkowy bochen chleba w Pilchowicach
Żernicki korowód
Korona dożynkowa w Pilchowicach, lata 60-te.
Dożynki sołectwa Pilchowice
Jeźdźcy dożynkowi w Stanicy, przełom lat 60-tych i 70-tych
Stanicka korona dożynkowa, lata 80-te
Mechanizacja w korowodzie to element obowiązkowy, Stanica lata 80-te
Wilczańskie panny niosą koronę dożynkową, prawdopodobnie lata 30-te
Formowanie korowodu na Kempie. Wilcza, lata przedwojenne
Fantazja uczestników korowodów nie zna granic, Wilcza lata 70-te
Lata 80-te, wilczański Chór „Harmonia”
Wilcza, lata 80-te, Rudolf Sobota wraz z wnukiem Grzegorzem Ludwik
Żernicka kapela na dożynkach. Skład: Piotr Szendzielorz (gitara), Karol Węglarczyk (gitara), Jan Hajok (perkusja), Zygmunt Biadacz (gitara).