Tak zaczynaliśmy

„Informacje Kulturalne z Gminy Pilchowice” to gazeta lokalna, która powstała w 2014 roku z inicjatywy mieszkańca Gminy Pilchowice – Krzysztofa Żyły. Do składu redakcji szybko dołączyły Agnieszka Robok i Magdalena Oleszowska, które to po wydaniu pierwszych dziesięciu numerów przejęły tworzenie tego czasopisma. 

Od pierwszego numeru patronat nad „Informacjami Kulturalnymi z Gminy Pilchowice” objęło Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom, od 18 numeru duży wkład w jej tworzenie miało również Stowarzyszenie Mieszkańców „Siedem”. Także Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez OO. Kamilianów w Pilchowicach dołączył do współtworzenia tego czasopisma. Zamysłem „Informacji Kulturalnych z Gminy Pilchowice” było przekazywanie lokalnej społeczności wiadomości dotyczących historii, kultury i tradycji naszego regionu, a także zrzeszanie ludzi, którzy chcieliby się posiadanymi przez siebie informacjami z tego zakresu podzielić. Prawie dwadzieścia pierwszych numerów, było drukowanych na domowej drukarce w ilości sztuk około 100-150, co zajmowało bardzo wiele czasu, dzięki Stowarzyszeniu Mieszkańców „Siedem” powielaniem kolejnych numerów zajęła się drukarnia.

Gazeta przekazywana była mieszkańcom Gminy Pilchowice nieodpłatnie, dlatego całkowity koszt jej tworzenia pozostawał po stronie redakcji. Szczególnym wsparciem obdarzały „Informacje Kulturalne z Gminy Pilchowice” organizacje takie jak: Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom, Stowarzyszenie Mieszkańców „Siedem”, Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez OO. Kamilianów w Pilchowicach. Naszą działalność doceniały i finansowały również firmy lokalne, wśród nich najbardziej życzliwy dla nas Pan Marek Wojtulek – właściciel firmy „Drewno opałowe i kominkowe”. Podziękowania należą się wszystkim sponsorom wspierającym w latach 2010-2016 wydawanie gazetki: Sklep – naprawa kosiarek i pilarek w Pilchowicach; Restauracja MIWA; S. Klyszcz – Sprzęt Bud; Dach Decker – kompleksowe zaopatrzenie budownictwa; Usługi Transportowe – Grzegorz Twardawa; Kris – Bud Zakład Remontowo – Budowlany; Markmar – meble kuchenne, szafy do zabudowy, firma z Rybnika – Ochojca; Liga Obrony Kraju – Ośrodek Szkolenia Kierowców.

W wydanych 32 numerach czasopisma pisały na jego łamach między innymi następujące osoby: Agnieszka Robok, Magdalena Oleszowska, Marcin Wojcieszek, Wioletta Fortuna, Łukasz Michna, Barbara Wiaterek, Krzysztof Waniczek, Krzysztof Gleń, Justyna Musioł, Piotr Surdel, Maciej Gogulla, Teresa Bochenek, Ignemar Klos, Natalia Jarzębowska, Kornelia Russin, Bernadetta Suliga, Maria Grzelewska, Katarzyna Piwińska. Zdjęć użyczał Andrzej T. Knapik.

Artykuły, które pojawiły się w ciągu 7 lat w „Informacjach Kulturalnych z Gminy Pilchowice” dotyczyły:

 • historii Pilchowic, Leboszowic, Żernicy i innych sołectw,
 • kultury i tradycji naszego regionu,
 • działalności sportowej,
 • promowania lokalnych twórców,
 • recenzji książek dotyczących Gminy Pilchowice, gmin z nami sąsiadujących oraz regionu a także ukazywania twórców pochodzących z naszych terenów,
 • psychologii i socjologii,
 • wydarzeń muzycznych,
 • wydarzeń religijnych,
 • przyrody lokalnej,
 • kulinariów,
 • osób o ciekawych zainteresowaniach zamieszkujących Gminę Pilchowice,
 • polityki lokalnej,
 • wydarzeń mających miejsce w pilchowickim Przedszkolu Publicznym,
 • relacji z działalności bieżącej Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom,
 • relacji z wypraw pilchowickich gimnazjalistów,
 • zachęcania do udziału w lokalnych konkursach (np.: fotograficznych, poetyckich, dotyczących umiejętności plastycznych),
 • informacji o zmarłych członkach SPP, zasłużonych mieszkańcach Pilchowic.

W takiej formie gazeta „Informacje Kulturalne z Gminy Pilchowice”, a następnie „Informacje Kulturalne i Historyczne z Gminy Pilchowice” ukazały się trzydzieści dwa razy.

Aż trudno uwierzyć, że w małej gazetce – format A5, 12 do 24 stronach – poruszone było tyle tematów i publikowało tak wielu autorów.

Teraz, przy zachowaniu podstawowych celów gazety i nazwy znacznie powiększony będzie jej zasięg. Wydawana w dużo większej ilości egzemplarzy dotrze do odbiorców w całej Gminie Pilchowice. Większy format pozwoli na poszerzenie tematyki oraz umieszczanie artykułów większej ilości autorów – w taki sposób, aby w każdym numerze było reprezentowane każde sołectwo.

Gazeta wydawana będzie dzięki współpracy Gminy Pilchowice, Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach i Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom a także mamy taką nadzieję, dużej grupy autorów z całej Gminy i nie tylko.

Redakcja