Symboliczny grób poległych strażaków w Lasach Rudzkich